Børn med alvorlige læse- og skrivevanskeligheder skal opdages tidligere, så de kan få bedre støtte, og lærerne skal have bedre redskaber til at kunne rette undervisningens fokus mod de forskellige elevers behov. Samtidig skal forskerne have en dybere forståelse af børns skriftsproglige udvikling. Det er målene for et nyt forskningsprojekt i et samarbejde mellem forskere fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og Danmarks Pædagogiske Universitet, Aarhus Universitet (DPU).

Op mod 15 procent af de ældste elever i skolen har i dag alvorlige læse- og skrivevanskeligheder. Det har givet børnene en væsentlig dårligere skolegang i de fleste fag og betyder, at de ikke kan få lov til at starte på en ungdomsuddannelse.

»Lærerne har brug for bedre muligheder for at kunne udvikle deres undervisning. Der findes digitale læremidler inden for alle fag. Men det er for sjældent, at læremidlerne giver lærerne adgang til al den relevante information om elevernes faglige udvikling, så de får mulighed for at målrette deres undervisning mod elevernes forskellige behov. Projektet sigter derfor på at udvikle de digitale læremidler, så lærerne i fremtiden kan få bedre viden om elevernes faglige niveau«, siger professor Jeppe Bundsgaard fra DPU om projektet.

Et af problemerne er, at mange elever godt kan blive gode til at læse op imod 4. klasse, men så er der en del, der går i stå. En del af forklaringen kan være den læse- og skrivepædagogik, der er i indskolingen, hvor der historisk er blevet fokuseret meget på korrekthed, specifikt på stavning, og for lidt på læsning og skrivning i al dens kompleksitet, forklarer Jeppe Bundsgaard.

»Vi har et problem, når der er så relativt mange elever, der går i stå efter 4. klasse, og som begynder at få et dårligt skoleforløb. Derfor må vi se på, hvordan vi kan udvikle indskolingen, så eleverne trives bedre og lærer mere, og så de ikke kun fokuserer på det, de ikke er så gode til. Det er dybest set det, som er tanken med det her forskningsprojekt«, siger han. ■ MSO

Projektet er støttet af Innovationsfonden og løber frem til 2022.

Kilde: Frie Skoler, November 2018

 

Læs mere om privat læsehjælp for børn