Kursusledelse – Sådan planlægger og faciliterer du kurser med eksterne oplægsholdere, så kurset bliver på sporet og holder mål- og tidsramme

Kurset giver dig viden og færdigheder til at arbejde med kursus ledelse, samt at kunne planlægge og udarbejde læringsmål og rammer for dine kurser.

Du lærer også hvordan du briefer, og sammen med den eksterne underviser, sikrer dig at indhold og kursusmateriale understøtter kursets læringsmål, og er relevant og vedkommende for deltagerne.

Samt hvordan du som kursusleder kan facilitere dine kurser, så du understøtter den underviserens oplæg, holder fokus på læringsprocessen, og sikrer at deltagerne får et spændende og udbytterigt kursus.

Dét tager du med hjem fra kurset

Du lærer alt om hvordan du som kursusleder planlægger dit kursus, og udvælger de rigtige undervisere i forhold til kursets mål og udbytte.

Hvordan du allerede før kurset kan sikre dig at der er overensstemmelsee mellem mål og læring.

Samt hvordan du som facilitator under kurset, kan styre dagen, og sikre at deltagerne får det optimale udbytte.

Dét kommer du til at arbejde med på Professionel kursus ledelse med eksterne undervisere

Hvordan du sikrer dig at underviseren:
 • Kan omsætte sin faglige viden til relevant kursusindhold
 • Kan skabe læring og faglig indsigt
 • Fanger og engagerer deltagerne
 • Evner at skabe nye perspektiver, på kendte emner
 • Kan inspirere deltagerne til at bruge deres nye viden i deres dagligdag
 • Godkender mål- og tidsplan, og leverer kursusmateriale til tiden
Hvordan du i planlægningsfasen kan forstærke kursets kvalitet ved at:
 • Kende Vigtigst-Forklar-Diskuter-Udfordr-modellen, så du sikrer dig, at du og underviseren arbejder ud fra de samme mål og forudsætninger
 • Kende de vigtigste didaktiske og pædagogiske principper for god undervisning
 • Aftale prioritering af stoffet, fx ved tidsmæssige overskridelser
 • Vejlede underviser om ”10-20-30-modellen” for brug af dias
 • Sikre at kursusmateriale er i overensstemmelse med virksomhedens standarder, og kursets mål
Hvordan du under kurset kan forstærke deltagerinvolvering gennem:
 • Brug af spørgeteknikker, der skaber forståelse
 • Facilitering af faglige diskussioner
 • Sikre at tiden holder, og holde underviseren på sporet
 • Håndtere deltagerdagsordner, der ligger udenfor emnet
Leder du efter andre kurser i undervisning?

Undervsiningsteknik for nye eller nyere underviser.

Undervsningsteknik

Kurser for mere erfarne undervisere, som gerne vil lære nyt, opdateres pædagogisk eller have et check-up på egen undervisning.

Finjustér din undervisningsteknik

Lær at udvikle og designe egne kurser

Lær at bruge læringsstile i din undervisning

Pædagogisk og didaktisk opdatering

Målgruppe for Professionel kursus ledelse

Dette kursus er for kursusledere, der planlægger, afholder og faciliterer undervisningsforløb, foredrag og seminarer med interne og/eller eksterne fageksperter.

Kursusform

2 dages intensivt kursus med ideer, pædagogiske modeller og kommunikative værktøjer til at optimere kurser og events.

Vi arbejder med deltagernes egne cases, så kurset bliver relevant og deltagerne kan bruge modeller og værktøjer i deres egen kursus ledelse, umiddelbart efter kurset.

Kursusdage: 2 x 1 dag, med en uges mellemrum. Begge dage fra kl. 9 – 16.

 

Kurset kan tilpasses virksomhedens specifikke behov uden meromkostninger.

 

Kontakt Carsten Thybo direkte, hvis du har spørgsmål til kurset.

Eller, hvis du som kommende deltager, eller medarbejder i HR eller personale har brug for rådgivning omkring mulighederne for at få afholdt et kursus hos jer.

Kontakt os nu, vi sidder klar til at hjælpe dig videre med din kursusidé.

Telefon: 45 42 32 44

Email: ct@uddannelseshuset.dk