Hvem vil få mest ud af kurset

Pædagogisk og Didaktisk overbygning er for alle, der ønsker at videreudvikle sin undervisningskompetence ved at iværksætte læringsaktiviteter med afsæt i kompetente didaktiske valg, som tilgodeser og højner læringsudbyttet hos den lærende.

Kurset henvender sig til dig, som har erfaring indenfor undervisning og formidling. Kurset er udviklet til opdatering af undervisere i undervisningssektoren, skoler, erhvervsskoler, universiteter og som forberedelse til fx lektorprøvning.

 

Kurset

Som forskeren i sit laboratorium, så kan du som underviser ikke forudsige udfaldet hos den lærende! Med dette kursus kan du som underviser øge sandsynligheden for succes og genskabe succeser i dit læringsrum, ved at være bevidst om dine didaktiske til- og fravalg ud fra et teoretisk perspektiv.

For at du kan blive en endnu mere komplet underviser, sætter vi derfor et skarpt teoretisk fokus på didaktikken, og med afsæt i dit praksis udfolder vi teorierne til håndterbare og konkrete læringsaktiviteter du kan implementerer i dit eget praksisfelt.

 

Dét kommer du til at arbejde med på Pædagogik og didaktik

Kurset giver dig den nødvendige viden og færdighed til at se nye nuancer i din egen undervisningspraksis, og giver dig modet til at videreudvikle og forny dine kompetencer som underviser.

Kursusindhold:

Hvad siger emperien om god og effektiv undervisning?

Hjernen og læring

Didaktiske planlægningsteorier og modeller

Kvalifikationsrammen for livslang læring

Udarbejdelse af læringsplaner med specifikke læringsmål

Eleven som meddidaktiker

Andragogik – det særlige ved voksnes læring

Formativ evaluering

Evalueringsmetoder i lyset af kompetencebegrebet

Fremtidens tendenser i den didaktiske praksis

Dét tager du med hjem fra kurset

Læringsmål:

Viden: Du får muligheden for at tilegne dig viden om didaktiske teorier, og deres anvendelse indenfor ungdoms- og voksenpædagogisk praksis, samt forståelse for hvordan didaktiske teorier og metoder anvendes indenfor forskellige undervisningsmæssige kontekster/praksisser.

Færdigheder: Efter kurset kan du reflektere over, og imødegå praksisnære ungdoms- og voksenpædagogiske problemstillinger og planlægge og gennemføre undervisningsforløb i praksis, hvor du kan træffe valg om mål, indhold, undervisnings og organiseringsformer. Derudover får du evnen til, at justere og evaluere et undervisningsforløb i praksis.

Kompetencer: Efter kurset har du kompetencen til at udvikle og løfte din egen undervisningspraksis, på baggrund af kompetente didaktiske valg, samt kompetencen til at deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af din egen og kollegaers undervisningspraksis.

 

Kursets form

Pædagogisk Didaktisk overbygning bliver afviklet i et samspil mellem lærerstyret indlæg, dine erfaringer og problembaserede læringsaktiviteter, hvor din deltagelse og bidrag bliver den bærende søjle igennem hele kurset.

Varighed: 3 dage fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Kontakt Carsten Thybo direkte, hvis du har spørgsmål til kurset.

Eller, hvis du som kommende deltager, eller medarbejder i HR eller personale har brug for rådgivning omkring mulighederne for at få afholdt et kursus hos jer.

Kontakt os nu, vi sidder klar til at hjælpe dig videre med din kursusidé.

Telefon: 45 42 32 44

Email: ct@uddannelseshuset.dk