Hvem vil få mest ud af kurset

Pædagogisk og Didaktisk overbygning er for alle, der ønsker at videreudvikle sin undervisningskompetence ved at iværksætte læringsaktiviteter med afsæt i kompetente didaktiske valg, som tilgodeser og højner læringsudbyttet hos den lærende.

Kurset henvender sig til dig, som har erfaring indenfor undervisning og formidling. Kurset er udviklet til opdatering af undervisere i undervisningssektoren, skoler, erhvervsskoler, universiteter og som forberedelse til fx lektorprøvning.

 

Kurset

Som forskeren i sit laboratorium, så kan du som underviser ikke forudsige udfaldet hos den lærende! Med dette kursus kan du som underviser øge sandsynligheden for succes og genskabe succeser i dit læringsrum, ved at være bevidst om dine didaktiske til- og fravalg ud fra et teoretisk perspektiv.

For at du kan blive en endnu mere komplet underviser, sætter vi derfor et skarpt teoretisk fokus på didaktikken, og med afsæt i dit praksis udfolder vi teorierne til håndterbare og konkrete læringsaktiviteter du kan implementerer i dit eget praksisfelt.

 

Dét kommer du til at arbejde med på Pædagogik og didaktik

Kurset giver dig den nødvendige viden og færdighed til at se nye nuancer i din egen undervisningspraksis, og giver dig modet til at videreudvikle og forny dine kompetencer som underviser.

Kursusindhold:

Hvad siger emperien om god og effektiv undervisning?

Hjernen og læring

Didaktiske planlægningsteorier og modeller

Kvalifikationsrammen for livslang læring

Udarbejdelse af læringsplaner med specifikke læringsmål

Eleven som meddidaktiker

Andragogik – det særlige ved voksnes læring

Formativ evaluering

Evalueringsmetoder i lyset af kompetencebegrebet

Fremtidens tendenser i den didaktiske praksis

Dét tager du med hjem fra kurset

Læringsmål:

Viden: Du får muligheden for at tilegne dig viden om didaktiske teorier, og deres anvendelse indenfor ungdoms- og voksenpædagogisk praksis, samt forståelse for hvordan didaktiske teorier og metoder anvendes indenfor forskellige undervisningsmæssige kontekster/praksisser.

Færdigheder: Efter kurset kan du reflektere over, og imødegå praksisnære ungdoms- og voksenpædagogiske problemstillinger og planlægge og gennemføre undervisningsforløb i praksis, hvor du kan træffe valg om mål, indhold, undervisnings og organiseringsformer. Derudover får du evnen til, at justere og evaluere et undervisningsforløb i praksis.

Kompetencer: Efter kurset har du kompetencen til at udvikle og løfte din egen undervisningspraksis, på baggrund af kompetente didaktiske valg, samt kompetencen til at deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring udvikling af din egen og kollegaers undervisningspraksis.

 

Kursets form

Pædagogisk Didaktisk overbygning bliver afviklet i et samspil mellem lærerstyret indlæg, dine erfaringer og problembaserede læringsaktiviteter, hvor din deltagelse og bidrag bliver den bærende søjle igennem hele kurset.

Varighed: 3 dage fra kl. 09.00 til kl. 16.00.

Sådan kommer du i gang

Kontakt os direkte på telefon 45423244, hvis du har spørgsmål til dette kursus.

Eller hvis du som kommende deltager, eller medarbejder i HR- eller personale, har brug for rådgivning omkring mulighederne for at kursus hos jer.

Brug for rådgivning? Skriv til os her.