Den nye optagelsesmetode for kvote 2 studerende på bl.a. Syddansk Universitet, Københavns Universitet og Aarhus Universitet, uniTEST’en, kommer til  at markant ændre på måden at søge ind på.

Tidligere var gode studiejobs og en velformuleret motiveret ansøgning, nøglen til at komme i betragtning til en af de eftertragtede kvote 2 pladser. Sådan er det ikke længere!

De seneste dage har jeg haft flere henvendelser fra personer som snart skal til kvote 2 optagelse på SDU og AU. Den såkaldte uniTEST.

Testen består af 150 spørgsmål og varer 3,5 time, og er grundlaget for en eventuel optagelse på drømmestudiet.

I 2020 følger KU også trop, med test i forbindelse med kvote 2 ansøgninger.

Optagelsesprøven adskiller sig fra tidligere år, ved at det er en egentlig optagelsesprøve, og ikke en motiveret ansøgning som tidligere. Det skulle skabe et mere ens bedømmelsesgrundlag, ved at lægge vægt på den almene faglighed, og ikke evnen til at skrive, eller få hjælp til at skrive, en god ansøgning.

Men det åbner også for nogle andre problemstillinger

Er 3,5 time lang tid til en vigtig test?

uniTEST på Syddansk Universitet,  er en kognitiv test der vurderer ansøgerens generelle studieegnethed indenfor fem områder:

  • Kritisk tænkning
  • Kvantitativ tænkning
  • Sproglig og kulturel forståelse
  • Mellemmenneskelig forståelse
  • Videnskabelig tænkning

Det sår tvivl hos nogle af de kommende studerende, om de vil være i stand til at nå at læse, forstå og besvare alle spørgsmålene inden for tidsrammen.

Og ganske berettiget.

Vi oplever det samme i forbindelse med de nationale tests i udskolingen. Uden sammenligning i øvrigt! Men der er ikke den store forskel på den læsehastighed og forståelse man har som 15 årig, og som 25 årig. På det tidspunkt er læsefærdighederne færdigudviklet, på godt og ondt.

Derfor handler det om teknikker, og at lære nogle andre metoder til at overskue og forstå større tekstmængder på kortere tid.

Mere effektive læseteknikker er ikke hele løsningen når det kommer til at få et godt resultat i de kommende uniTests, men det giver en sikkerhed for, at langsomme læsere, vil være klædt langt bedre på, og ofte vil kunne eliminere den usikkerhed som kan være lammende. Frygten for ikke at kunne nå det. Ikke forstå opgaven, eller mangle tid til sidst.

Flere fordele for kommende studerende

Samtidig er der en lang række andre fordele knyttet til hurtiglæsning, som sikrer en bedre overblik over (alle) opgaver.

  • Fag- studieteknikker, sikrer at man lynhurtigt kan gennemlæse hele testen, og disponere sin tid
  • Teknikkerne kan bruges når de studerende er blevet optaget på studiet, og således frigøre mange ressourcer i hele studieforløbet
  • Teknikkerne kan bruges i studiejobs, og senere i (hele) arbejdslivet

Læs mere om hurtiglæsning og mulighederne for at forberede dig til uniTesten

Tag testen og se hvor hurtigt du læser nu

Læs om den nye uniTest på SDU’s hjemmeside