Uddannelseshuset har bl.a. løst opgaver for:

VIRKSOMHEDER

3F

Accura Advokataktieselskab
Ankestyrelsen
AP Møller Maersk
Arbejdsskadestyrelsen
ATP

Ballerup Kommune
Bruger – Hjælper Formidlingen A/S
BUPL Storkøbenhavn
Baagøe Schou
BEC – Bankernes EDB Central
BDO Scanrevision
B&O
Beskæftigelseministeriet
Bornholms Regionskommune
Brønderslev Kommune

C3 Studerende (nu DJØF)
CAP-Partner
CBS – Copenhagen Business School, MPA, MBA, E-MBA
Chr. Hansen A/S
Codan Forsikring
COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling
Columbus IT

Dannebrog Rederi
Danmarks Lærerforening
Dansk El-Forbund
Dansk Flygtningehjælp
Dansk Frisør- og Kosmetikarbejder Forbund
Dansk Industri
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
Danske Professionshøjskoler
Deloitte
Det Grønlandske Patienthjem
Det Danske Filminstitut
DIIS – Dansk Institut for Internationale Studier
DONG Energy (tidl. Nesa)
DONG Energy (tidl. Energi E2)
Dragør Kommune
DSB Fremføring
DSB S-Tog
DSI – Dansk Institut for Sundhedsvæsen
DTU – Executive School of Business

EBO Consult A/S
Energistyrelsen
Erhvervsakademi Kolding/IBA
Erhvervsakademi SydVest
ETI A/S

Faxe Kommune
FDM
FLSmidth A/S
FOA – Fag og Arbejde
Folketingets Administration
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
Forsvarsministeriet
Frederikssund Kommune
FSP Finanssektorens Pensionskasse
Furesø Kommune
Fyns Politi
Fødevareforbundet NNF
Fødevarestyrelsen

Gartnernes forsikring GS, Dansk Jordbrug
Gladsaxe Kommune
Gyldendal A/S
G4S

H. Lundbeck A/S
Haldor Topsøe A/S
HANSEN BERG – NOMA
HNG A/S
HOFOR a/s
Holbæk Kommune
Horten A/S
Hvidovre Kommune

IBM/Mærsk Data
IBS A/S
ICES
Icopal A/S
Indenrigs- og Socialministeriet
Integrationsministeriet
Ishøj Kommune
IT KonsulentRingen ApS

Jobcenter Ballerup
Justitsministeriet

KAB
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Kurt Lægård Revision
Københavns Kommune – Borgerrepræsentationen
Københavns Kommune – Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommune – Sundhedsforvaltningen
Københavns Kommune – Teknik og Miljøforvaltningen
Københavns Sprogcenter
Københavns Universitet/PUMA
KMD A/S
KMD – Civitas
Kunstakademiets Arkitektskole
Københavns Energi
Køge Kommune

Langeland Kommune
Lundbeck Pharma A/S

MAN Diesel & Turbo
METAL
Metroselskabet
Metro Service
MISI – Kommunerafik, Sermersooq Grønland
Miracle IT
Movia
MT Højgaard

Landbrug og Fiskeristyrelsen

Naturgas Midt/Nord
Naviair
Nissens A/S
Nordisk Ministerråd
Nota
Næstved Kommune

OMD Danmark A/S
Organisator A/S
Oracle

PFA

Rambøll Danmark A/S
Rigsrevisionen
Rockwool International A/S
Roskilde Forsyning
Roskilde Kommune
Rudersdal Kommune
RUS – Revisorernes Undervisningssamarbejde

SAS Cargo
Sjællands Boldspil-Union
Slagelse Kommune
Solrød Kommune
Statsforvaltningen Hovedstaden
Stenløse Kommune – Ældreplejen
Stevns Kommune
Sund og Bælt Holding A/S
Syddansk Universitet
Sønderjyllands Amt
Syddjurs Kommune
Søllerød Kommune (nu Rudersdal Kommune)
Sønderborg Bibliotek

TDC
Telia Mobile
TV2
Tårnby Kommune

Udenrigsministeriet
Undervisningsministeriet

VandCenter Syd as
Vejdirektoratet
Vejle Amt
Vejle Kommune
Vestas A/S
Vig Skole
Vordingborg Kommune

Aalborg Universitet
Aarhus Universitet

BRANCHER

Finans, Revision og Bank

ATP
BDO Scanrevision
Baagøe Schou
Codan Forsikring
Danske Bank
Deloitte
FSP Finanssektorens Pensionskasse
Gartnernes forsikring GS, Dansk Jordbrug
Kurt Lægård Revision
PFA
RUS – Revisorernes Undervisningssamarbejde

Fagforbund

3F
BUPL Storkøbenhavn
C3 Studerende (nu DJØF)
Danmarks Lærerforening
Dansk El-Forbund
Dansk Frisør- og Kosmetikarbejder Forbund
METAL
Dansk Industri
Dansk Socialrådgiverforening
Dansk Sygeplejeråd
Danske Fysioterapeuter
FOA – Fag og Arbejde
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer
Fødevareforbundet NNF

Konsulentvirksomheder

Accura Advokataktieselskab
BEC – Bankernes EDB Central
CAP-Partner
Columbus IT
EBO Consult A/S
ETI A/S
Horten A/S
IBM/Mærsk Data
IT KonsulentRingen ApS
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
KMD – Civitas
KMD A/S
Krüger /AS
Miracle IT
OMD Danmark A/S
Oracle
Organisator A/S
Rambøll Danmark A/S

Kommuner

Ballerup Kommune
Bornholms Regionskommune
Brønderslev Kommune
Dragør Kommune
Faxe Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Gladsaxe Kommune
Holbæk Kommune
Hvidovre Kommune
Ishøj Kommune
Jobcenter Ballerup
Københavns Kommune – Borgerrepræsentationen
Københavns Kommune – Børne- og Ungdomsforvaltningen
Københavns Kommune – Sundhedsforvaltningen
Københavns Kommune – Teknik og Miljøforvaltningen
Køge Kommune
Langeland Kommune
Næstved Kommune
Roskilde Kommune
Rudersdal Kommune
Slagelse Kommune
Solrød Kommune
Stenløse Kommune – Ældreplejen
Stevns Kommune
Syddjurs Kommune
Søllerød Kommune (nu Rudersdal Kommune)
Sønderborg Bibliotek
Sønderjyllands Amt
Tårnby Kommune
Vejle Kommune
Vig Skole
Vordingborg Kommune

Uddannelsesinstitutioner

CBS – Copenhagen Business School, MPA, MBA, E-MBA
COK – Center for Offentlig Kompetenceudvikling
DTU – Executive School of Business
Erhvervsakademi Kolding/IBA
EASV – Erhvervsakademi SydVest
HANSEN BERG – NOMA
Kunstakademiets Arkitektskole
Københavns Sprogcenter
Københavns Universitet/PUMA
Syddansk Universitet
Aalborg Universitet
Aarhus Universite

Energi/Forsyning

DONG Energy (tidl. Energi E2)
DONG Energy (tidl. Nesa)
HNG A/S
HOFOR a/s
Københavns Energi/HOFOR
Naturgas Midt/Nord
Roskilde Forsyning /FORS
Sund og Bælt Holding A/S
VandCenter Syd as

Offentlige virksomheder

Ankestyrelsen
Arbejdsskadestyrelsen
Beskæftigelseministeriet
Det Danske Filminstitut
DIIS – Dansk Institut for Internationale Studier
DSB Fremføring
DSB S-Tog
DSI – Dansk Institut for Sundhedsvæsen
Energistyrelsen
Folketingets Administration
Forsvarsministeriet
Fyns Politi
Fødevarestyrelsen
Indenrigs- og Socialministeriet
Integrationsministeriet
Justitsministeriet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Nordisk Ministerråd
Nota
Rigsrevisionen
Statsforvaltningen Hovedstaden
Styrelsen for Landbrug og Fiskeri
Udenrigsministeriet
Undervisningsministeriet
Vejdirektoratet
Værnfælles Kommando

Industri / Transport

AP Møller Maersk
B&O
Chr. Hansen A/S
Dannebrog Rederi
FLSmidth A/S
G4S
Lundbeck A/S
Haldor Topsøe A/S
Icopal A/S
KAB
Lundbeck Pharma A/S
MAN Diesel & Turbo
Metro Service
Metroselskabet
Movia
MT Højgaard
Naviair
Nissens A/S
Rockwool International A/S
SAS Cargo

Forlag og Medier

Danmarks Radio
Gyldendal A/S
Politikens Forlag
Forlaget Rossinante
TV 2

Andre virksomheder

Bruger – Hjælper Formidlingen A/S
Dansk Flygtningehjælp
Det Grønlandske Patienthjem
IBS A/S
ICES
MISI – Kommunerafik, Sermersooq Grønland