Kursusbetingelser

Før kursus

Ca. 8 dage før kursets afholdelse tilsendes nærmere oplysninger og eventuelt materiale til forberedelse.

Kursusmateriale

Alle kurser er inkl. undervisningsmateriale og kursusmappe. Åbne kurser er inkl. fortæring.

Fakturering

Det er deltagerens ansvar, at give Uddannelseshuset alle relevante reference- og betalings-informationer, herunder evt. EAN nr., før fakturering.

Benytter deltageren specielle betalingsprocedurer, tidsfrister, leverandøroprettelse eller lignende, er det kundens ansvar, at sikre at disse er afklaret inden fakturering finder sted.

Informationerne skal være Uddannelseshuset i hænde senest 6 uger før kursets start, således at fakturering kan ske indenfor den anførte betalingsfrist.

Ved manglende, eller ufuldstændige faktureringsoplysninger, som medfører genfremsendelse faktura, opkræves et adm. gebyr på 485,- kr.

Bankforbindelse

Betaling skal ske til Danske Bank, Konto 4845-3545024438.

Annullering/Flytning

  • Annullering/flytning skal ske skriftligt med oplysning om evt. fakturanummer
  • Kurset kan frit afbestilles indtil 14 dage efter bestilling, regnet fra bestillingsdatoen
  • Ved annullering/flytning herefter, og indtil 4 uger før kursusstart, betales 25 % af kursusprisen
  • Ved annullering/flytning senere end 4 uger før kursussta,rt betales 100 % af kursusprisen
  • Såfremt en kursist bliver forhindret i at deltage, kan virksomheden sende en anden deltager

Ovenstående regler for annullering og flytning, er også gældende for bestilling og betaling foretaget gennem 3. part, eksterne samarbejdspartnere og lign.

Betaling

Faktura for kurset fremsendes senest 2 uger før kursusstart. Ved manglende betaling sendes den første rykker på forfaldsdagen, med tillæg af 100,- i gebyr.

Rettigheder

Alle rettigheder til workshops og kurser tilhører ACT-Uddannelseshuset ApS. Udleveret materiale er kun til personligt brug og må ikke distribueres, deles eller benyttes i undervisningssammenhænge af nogen art.

Generelt for åbne kurser

Uddannelseshuset forbeholder sig retten til at annullere eller flytte et kursus, såfremt det skønnes, at et for lavt deltagerantal vil betyde, at den enkelte deltager ikke får det maksimale udbytte af kurset. I tilfælde af annullering vil vi tilbyde en plads på næstfølgende kursus.

Opbevaring af persondata

Ved tilmelding til et af vores kurser anfører du din mailadresse, firmanavn, adresse og eventuelt telefonnummer. Samtidig giver du dit samtykke til, at vi opbevarer disse data. I modsat fald, skal du inden 14. dage afmelde dig kurset, og anmode om at alle data bliver slettet. Se herunder. Oplysningerne anvendes bl.a. til at fremsende spørgeskemaer, kursusslides, evaluering og evt. kursusbevis. Efter kurset er afholdt, kan du til enhver tid bede om at få slettet disse data. Dette skal ske ved at sende en mail til:  info@uddannelseshuset.dk