På Assertiv kommunikation, lærer du at øge din personlige gennemslagskraft og skabe respekt gennem en ligeværdig, åben og ægte kommunikation. Du får også værktøjer til at bevare fokus og overblik i situationer hvor du samarbejder, løser konflikter og træffer beslutninger.

 

Dét får du med hjem fra kurset

  • Indsigt i egne og andres mønstre for kommunikation
  • Forståelse for og indsigt i personlige rettigheder
  • Redskaber til at kommunikere egne behov og ønsker klart
  • Værktøjer til at sætte grænser og stå fast over for modstand
  • Færdigheder til at håndtere manipulation og stress bedre
  • Værktøjer til at håndtere kritik og ros
  • Forståelse for brugen af forsvarsmekanismer
  • Færdigheder til at løse konflikter
  • Indsigt i brugen af kropssprog som kommunikationsmiddel
  • Forudsætninger for at få større personlig gennemslagskraft

 

“Underviseren brænder for faget ‐ er i hele sin udstråling autentisk omkring metoden og er en eminent formidler. Skarpt skåret til. Hun har en umærkbar fast styring med holdet og får lige præcis den læring igennem til os, hun har til hensigt. Jeg er meget imponeret og har efterfølgende fortalt alle omkring mig, at det er det kursus, jeg har fået mest ud af i de sidste mange år indenfor personlig udvikling”

Ulla Wernberg‐Møller, Region Syddanmark

 

Dét kommer du til at arbejde med på kurset

Kurset veksler mellem teoretiske oplæg, masser af ”cases” og øvelser hvor du får mulighed for at træne ud fra egne oplevelser og problem­stillinger.

Vi tager udgangspunkt i dine udfordringer og problemstillinger, når vi arbejder med den assertive kommunikation på kurset. Du får lov til at afprøve forskellige måder at kommunikere på, så du har oplevet hvad der virker bedst for dig i forskellige situationer.

Målgruppe

Kurset er for dig der ønsker at styrke din personlige gennemslagskraft ved bl.a. at blive bedre til at ”sige fra”, sætte grænser, håndtere manipulation og bevare fokus og overblik i situationer hvor du samarbejder, løser konflikter og træffer beslutninger.

Kursusform

1 eller 2 dages intensivt kursus fra kl. 9.00 til 16.00

Hvordan kommer du igang?

Kontakt os direkte på telefon 45423244, hvis du har spørgsmål til vores kursus i Assertiv kommunikation. Eller hvis du som kommende deltager eller medarbejder i jeres HR- eller personaleafdeling, har spørgsmål til udformning eller muligheder for jer.

Se også nogle af de mange andre kursusmuligheder indenfor kommunikation og samtaleteknik.