Sæt fokus på trivslen i teamet – og få mere af det

Kurset Den attraktive arbejdsplads, er for virksomheder, organisationer, afdelinger og teams, der ønsker at blive endnu bedre til at samarbejde i hverdagen.

Både for at fastholde de bedste medarbejdere, men også for at tiltrække nye gode kollegaer.

Det skal være attraktivt at gå på arbejde, og det er tydeligt, at selv den bedste lønpakke ikke kan kompencere for manglende trivsel.

På den attraktive arbejdsplads, er der fokus på løbende at udvikle det interne samarbejde, og for at sætte fokus på trivsel, arbejdsglæde og udvikling frem mod nye fælles mål.

Kurset

Den Attraktive Arbejdsplads tager udgangspunkt i hvad der øger og fastholder  trivslen i et team og en gruppe.

Det giver lederen optimale muligheder for løbende at udvikle og fastholde dygtige medarbejdere, og dermed sikre vedvarende gode resultater med høj trivsel i fokus.

Samtidig har en attraktiv arbejdsplads lettere ved at tiltrække nye gode kollegaer.

Effektiv kommunikation, Social Kapital og viden om det gode samarbejde er i fokus under hele kurset.

Download kursusbeskrivelsen

Dét indeholder kurset Den Attraktive Arbejdsplads

Kurset er planlagt som en vekselvirkning mellem teori, dialoger, workshops og udfordringer.

Alle vil opleve sig involveret og aktiveret dagen igennem.

Der arbejdes med hvad der øget jobtilfredsheden og hvordan vi sikrer evige forbedringer via dialog og fælles ansvar for vores arbejdsplads.

Alle medarbejdere får samme viden og fælles indsigt som fører frem til endnu større fælles ansvar for vores arbejdsplads.

Regn derfor med at alle kommer fra kurset og forløbet med fornyet energi og mange ideer til eget bidrag for at sikre en vedvarende fantastisk arbejdsplads for både medarbejdere og ledere.

 

Du kommer bl.a. til at arbejde med følgende emner:

 • Hvad kendetegner en attraktiv arbejdsplads?
 • Hvad er de 3 kriterier til SUCCES for teams og grupper?
 • Hvad opnår vi ved at have fokus på Social Kapital og effektiv kommunikation i hverdagen?
 • Hvad er effektiv kommunikation for noget?
 • Hvad er de 4 step til effektiv kommunikation?
 • Hvad motiverer os generelt i hverdagen?
 • Hvad er de 3 krav til effektiv kommunikation under forandringer?
 • Hvad kendetegner den Ideelle Medarbejder?
 • Hvad er de 5 dysfunktioner i et team – og hvordan undgår vi dem?
 • Og meget mere…

Dét får du med hjem fra kurset

 

 • Hvad hører til en attraktiv arbejdsplads
 • Viden om Social Kapital til fastholdelse af de gode medarbejdere og opbygning af image som attraktiv arbejdsplads
 • Viden om effektiv kommunikation i hverdagen og specielt under forandringer
 • Fælles indstilling til den ideelle medarbejder
 • Viden om hvad der kan stoppe og forstyrre en attraktiv arbejdsplads så alle medarbejdere kan samarbejde om at undgå dette
 • Aftaler og plan for evige forbedringer på arbejdspladsen

Dette kursus henvender sig til

Den attraktive arbejdsplads henvender sig til virsomheder, ledere og medarbejdere der ønsker at styrke det der virker, og sikre at der er fokus på de elementer der definerer et attraktivt team.

Eller virksomheder og teams som ser nogle udfordringer i den interne relation, og ønsker nogle klare og enkle værktøjer at arbejde videre med.

 

Forskellige målgrupper for kurset

Kursus for lederne – På kurset arbejder lederne med nogle af de faktorer som gør det muligt at skabe endnu bedre trivsel i teamet, så arbejdsopgaver og mål er opleves om motiverende. Samt at teamet og arbejdspladsen opleves som et rigtig godt sted at være.

En arbejdsplads med et godt omdømme styrker indsatsen for at nå kerneopgaverne, og det bliver nemmere at fastholde og tiltrække medarbejdere.

 

Kursus for medarbejderne – På kurset arbejder medarbejderne med de faktorer de som medarbejdere selv kan påvirke, for at ændre eller støtte udviklingen i deres team.

Gennem enkle øvelser, lærer medarbejdere at sætte ord på deres syn på en attraktiv arbejdsplads. Samt hvordan de kan agere positivt på udfordringer og forandringer, og hvordan de sammen, og på en realistisk måde, sætter ord på deres tanker om udviklingen. Dermed skabes basis for en konstruktiv dialog om løsningen af fremtidige arbejdsopgaver.

 

Kursus for hele teamet/afdelingen – På kurset arbejder teamet og lederen fælles med de interne og eksterne faktorer, der er med til at sikre at det daglige arbejde bliver opfattet som spændende og produktivt.

Gennem en faciliteret proces, arbejder teamet med nogle enkle og effektive redskaber, som sikrer at fælles mål bliver italesat og klart defineret, så at alle kender sin opgave, og ved hvordan ønsker til mål og information kommunikeres på en klar og konstruktiv måde.

Kursusform

1 – 3 dages  intensivt kursus fra kl. 09.00 til 16.00. Kursuslængde og indhold tilpasses efter dine behov og mål for kurset.

Kurset er meget deltageraktivt, hvor ca. 70% af tiden bliver brugt på øvelser i grupper.

Vi øver værktøjerne på jeres egne cases. Det sikrer at kurset er relevant og vedkommende for alle, og at værktøjerne bliver taget i brug umiddelbart efter kurset.

Kontakt Carsten Thybo direkte, hvis du har spørgsmål til kurset.

Eller, hvis du som kommende deltager, eller medarbejder i HR eller personale har brug for rådgivning omkring mulighederne for at få afholdt et kursus hos jer.

Kontakt os nu, vi sidder klar til at hjælpe dig videre med din kursusidé.

Telefon: 45 42 32 44

Email: ct@uddannelseshuset.dk