Hvem kan med fordel deltage i Den svære samtale?

Kurset henvender sig til alle, der dagligt har samtaler der opleves som svære. Herunder medarbejdersamtaler i forbindelse med MUS, forandringer, samarbejdsproblemer, advarsler og lignende. Samt eksterne samtaler med kunder, borgere eller andre interessenter.

 

Kurset

Den svære samtale er en opgave, som de færreste hilser velkommen. Det er uanset, om der er tale om kolleger, medarbejdere eller personer udenfor organisationen.

For mange mennesker er den svære eller vanskelige samtaler en del af arbejdsdagen, men med den rette indsigt og forberedelse, kan disse samtaler blive udbytterig for begge parter.

Fælles for den svære samtale, og for de fleste andre vanskelige samtaler er, at de ofte er nødvendige for at kunne håndtere en situation, som ellers kunne udvikle sig uhensigtsmæssigt eller ligefrem kritisk.

 

Dét får du med hjem fra kurset

 • Indsigt i, hvordan du bliver påvirket og selv kan påvirke en svær samtale
 • Samtaleværktøjer, som du kan bruge i dagligdagen
 • Kendskab til, hvorfor og hvordan, en situation optrappes og bliver hård
 • Træning i samtaleteknik
 • Indsigt i at lytte efter hensigten bag de ord, der bliver sagt
 • Udkast til forberedelse, gennemførelse og afrunding af en vanskelig samtale

 

“Det var et veltilrettelagt og fagligt kompetent oplæg, der gav mulighed for at deltagerne kunne komme i spil. Brugbar viden, der kan anvendes i vores daglige arbejde og som gav stof til eftertanke.

Vi skulle have booket mere tid, da der var meget kød på oplægget, og vi kunne have gået mere i dybden. Det kan være at vi vender tilbage for at få en opfølgning”

 

Gitte Mariner,  Asylafdelingen, Dansk Røde Kors

 

Dét indeholder Den svære samtale

Kurset er planlagt som en vekselvirkning mellem teori og øvelser. Vi lægger vægt på, at du får mulighed for at afprøve og træne værktøjerne på kurset. Og vi tager gerne udgangspunkt i deltagernes egne cases.

Der arbejdes bl.a. med følgende emner:

 • Fysiske og psykiske krisereaktioner
 • Kommunikationsmodel
 • Spørge- og lytteteknik
 • Forberedelse, gennemførelse og opfølgning af den vanskelige samtale
 • Tillid og empati

 

Kursusform

1 eller 2 dages intensivt kursus fra kl. 09.00 -1 6.00. Vi anbefaler 2-dages kurset for grupper som ikke er så øvede i samtaleteknikker, og har brug for at kunne tage ejerskab af modeller og værktøjer.

 

Sådan kommer du igang

Kontakt os direkte på telefon 45423244, hvis du har spørgsmål til vores kursus i at håndtere de svære samtaler. Eller hvis du som kommende deltager eller medarbejder i jeres HR- eller personaleafdeling, har spørgsmål til hvordan kurset kan sammensættes for jer.

Se også nogle af de mange andre kursusmuligheder indenfor kommunikation og samtaleteknik.