Ét billede siger mere end tusind ord

På 1-2 dage lærer du de enkle virkningsfulde teknikker, som gør at du kan udtrykke dine (eller andres) pointer knivskarpt og uden at bliver misforstået.

Også selvom du aldrig har tegnet før!

Grafisk Facilitering giver dig mulighed for tegne og visualisere dine oplæg, så de bliver forstået og husket meget bedre. 

Når du visualiserer din undervisning eller referater med enkelte overskuelige elementer og symboler, skaber du let genkendelige billeder som folk kan huske.

Hvad enten du skal illustrere dine egne pointer, eller du skal skabe klarhed som fx referant, så efterlader grafisk facilitering et klart visuelt billede hos tilhørene.

Kurset

Grafisk Facilitering udnytter hjernens prioritering af det visuelle. De fleste husker bedre information de kan koble til et billede eller en illustration.

Ved at tænke og tale i tegninger, skaber vi en umiddelbar fælles forståelse der er tilstede i rummet og bliver husket, også efter mødet eller undervisningen er slut.

Ved hjælp af enkle tegninger, kan du gøre det uhåndgribelige mere konkret, og strukturere processer så alle får et klart overblik over hvor I er, hvor I skal hen og hvad rejsen indebærer.

Enkle tegninger og illustrationer kan bruges til at inspirere, underholde og tale til følelserne. Samt understrege vigtige pointer i referater og undervisning, så deltagerne husker dem.

Hent kursusbeskrivelse

Dét kommer du til at arbejde med på kurset i Grafisk Facilitering

Kurset starter helt fra bunden, så alle kan være med – også selvom du aldrig har tegnet før.

Vi starter med de helt grundlæggende tegneteknikker, og derfra bevæger vi os stille og roligt igennem de fire grundkategorier i Grafisk Facilitering:

 • Mennesker
 • Kontekst
 • Kommunikation
 • Proces

Du lærer hvordan du kan bruge tegninger til at stimulere brainstorming og idégenerering, samt til at vise og fastholde beslutninger under møder.

Du lærer også, hvordan du bruger nettet til at finde inspiration, og så begynder vi at konstruere større tegninger, med skygger og farve.

Resten af kurset bruges på at du tegner din egen tegning, med selvvalgt motiv; fx en agenda til dit næste møde, en oversigt over din organisation, et arbejdsflow eller noget fjerde.

Du får løbende sparring og feedback, og selv hvis du ikke kommer hjem med en helt færdig tegning, så vil du have alle de praktiske og kompetencemæssige forudsætninger for at bygge videre på dine færdigheder derhjemme. 

Dét tager du med hjem fra kurset

 • Træning i hvordan du tegner levende og selvsikkert med tusch og kridt
 • Et visuelt ordforråd, der bliver dit springbræt til at kunne tegne lige hvad du vil
 • Forståelse for hvordan du kommunikerer visuelt, og hvilke fordele det har
 • Hvordan du visuelt kan understøtte idégenerering og brainstorming
 • Kendskab til visuelle metaforer og symbolik
 • Din egen procestegning i stort format, som du færdiggør under kurset
 • Et sæt tuscher og farvekridt i høj kvalitet.

 Deltagerne siger om Grafisk facilitering:

“Dejlig konkret og direkte brugbart.”

“God underviser med tæft for emnet og opmærksomhed på deltagerne.”

“Jeg blev overrasket over, hvor langt vi kunne nå med forholdsvis “simple” redskaber og streger.”

Hvem kan med fordel deltage i Grafisk Facilitering?

Kurset i Grafisk Facilitering, henvender sig til alle, der fx arbejder med undervisning,  kommunikation, formidling, forandringsprocesser og mødeledelse.

Du kan være fx konsulent eller underviser, medarbejdere i et jobcenter, centerleder i et dagtilbud eller oplægsholder som bare er træt af at bruge PowerPoint.

Kort sagt, hvis du arbejder med at præsentere og formidle under en eller anden form, og har brug for nogle effektive værktøjer til at understrege dine pointer så de bliver husket.

 

Kursusform

1 – 2 dages  intensivt kursus fra kl. 09.00 til 16.00. Kursuslængde og indhold skræddersyr vi til dine behov og mål for kurset.

På 2-dags kurset har vi mulighed for at gå endnu mere i dybden. Vi bruger mere tid på tegneteknik, bl.a. perspektiv og dynamik og vi udforsker visuelle metaforer og symboler og deres funktion.

Vi bruger hele dag 2 på at arbejde med din egen tegning og slutter med grundig feedback.

Kontakt Carsten Thybo direkte, hvis du har spørgsmål til kurset.

Eller, hvis du som kommende deltager, eller medarbejder i HR eller personale har brug for rådgivning omkring mulighederne for at få afholdt et kursus hos jer.

Kontakt os nu, vi sidder klar til at hjælpe dig videre med din kursusidé.

Telefon: 45 42 32 44

Email: ct@uddannelseshuset.dk