Lær at håndtere og mestre den nye mødeform

Hybridmøder samler det bedste fra fysiske møder og onlinemøder, og giver mulighed for at alle kan deltage, uanset om de sidder hjemme, eller er til stede fysisk.

Ofte vil de fysiske deltagere fylde mere, og få mere “plads” i et hybridmøde. Det kræver et nyt sæt spilleregler, så alle kommer til at deltage på lige fod, og deler opmærksomheden.

Derfor skal alle deltagere på forhånd vide, hvad hybridmøder kræver. Både som mødeleder og som deltager, så møderne bliver udbytterige og ligeværdige for alle.

Det er ikke svært. Vi har samlet en række konkrete værktøjer, og enkle guides, til hvordan du kommer godt i gang med hybridmøder.

På 3 timer lærer du, hvordan du planlægger, gennemfører, og ikke mindst deltager i hybridmøder, så alle der deltager er med til at sikre et succesfuldt møde.

Vi gennemgår de forskellige typer hybridmøder, og du får konkrete checklister, så du er klædt på til de forskellige mødetyper og kender din rolle.

Samtidig lærer du de forskellige tekniske krav mødeformen kræver.

Download kursusbeskrivelsen

Vi tager udgangspunkt i de møder du allerede holder

Du kommer til at arbejde med eksempler fra din hverdag. På den måde bliver kurset vedkommende, og sikrer at du kan bruge checklister og værktøjer umiddelbart efter kurset.

 

Dét kommer du til at arbejde med kurset

 • Hvad definerer det gode hybridmøde?
 • Hvordan planlægger og gennemfører du gode udbytterige hybridmøder?
 • Hvordan afstemmer du forventninger til mødefacilitator og mødedeltager?
 • Checklister til forskellige typer hybridmøder
 • De forskellige møderoller, samt hvordan deltagerne kan inddrages
 • Gennemgang og forslag til praktisk gennemførsel af forskellige typer hybridmøder
 • Ting du bør være opmærksom på, og ting du absolut ikke må gøre
 • Hvilken krav skal du skal stille til teknikken – og hvem du kan spørge

Dét tager du med hjem fra kurset

 • Nyttige checklister til gennemførelse af de forskellige typer hybridmøder
 • Værktøjer til at mindske den naturlige asymmetri mellem online og fysisk deltagelse
 • Kendskab til fordele og ulemper ved forskellige typer hybridmøder
 • Inspiration til involvering af deltagerne på de forskellige typer hybridmøder
 • Idéer til hvordan du bruger forventningsafstemning til at sikre involvering
 • Konkrete værktøjer til, hvordan du som mødeleder bedst faciliterer mødet
 • Gennemgang af deltagernes forskellige mulige roller på mødet
 • Do’s and don’ts når du afholder, eller deltager, i hybridmøder
 • Krav til teknik og forudsætninger for at holde hybridmøder.

Kurset henvender sig til

Alle som afholder, eller deltager i møder, og som ønsker nogle enkle værktøjer til også at kunne holde disse møder som hybride møder.

Kurset er for både ledere og medarbejdere, og tilrettelagt for både mødledere og -deltagere.

Alle kan deltage – uanset rolle og nuværende niveau

Hybridmøder er et fælles ansvar for både mødeleder/facilitator og deltager.

Vi sætter fokus på, hvordan I i fællesskab udnytter det bedste fra det fysiske mødeformat og onlinemødeformatet, til at holde effektive hybridmøder med engagerede deltagere.

Kursusform

3 timers intensivt hybridkursus, med fokus på din rolle som mødeleder og/eller -deltager.

Vi arbejder med dine egne cases på kurset, og med udgangspunkt i de kurser I holder. Det gør kurset vedkommende og relevant for alle.

Kurset holdes fysisk hos jer, med mulighed for at et antal deltagere kan deltage online. På den måde får du allerede under kurset set de gode råd omsat til praksis.

Kontakt Carsten Thybo direkte, hvis du har spørgsmål til kurset.

Eller, hvis du som kommende deltager, eller medarbejder i HR eller personale har brug for rådgivning omkring mulighederne for at få afholdt et kursus hos jer.

Kontakt os nu, vi sidder klar til at hjælpe dig videre med din kursusidé.

Telefon: 45 42 32 44

Email: ct@uddannelseshuset.dk