Få større forståelse for, hvad der skaber konflikter, og redskaber til at tackle dem

Vi forsyner dig med redskaber til at forstå, møde, løse og forebygge konflikter. Uløste konflikter dræner os for energi. Vi oplever at miste kontrol og overblik. Konflikter kan få de værste sider frem i os, både i tanke og i handling. På dette kursus ser vi konflikter som uoverensstemmelser, der medfører spændinger i og mellem mennesker.

Dét får du med hjem fra kurset

  • Forståelse for, at der bag enhver konflikt gemmer sig drømmen og ønsket om noget bedre
  • Et udvidet indblik i selve konfliktens væsen – og i det system af situationer og menneskelige relationer, hvori konflikter udspiller sig
  • Indsigt i, hvordan konflikter op- og nedtrappes
  • Træning i brugen af ligeværdig kommunikation
  • Viden om, hvordan man bruger dialog og forsoning i konflikt
  • En række konkrete værktøjer til forebyggelse af konflikter
  • Forståelse for, hvordan personlig identitet og konfliktoplevelse hænger uløseligt sammen

Dét kommer du til at arbejde med på vores kursus i konflikthåndtering

Kurset veksler mellem korte, teoretiske oplæg og masser af praktisk arbejde, hvor vi træner konflikthåndterings teori, bl.a. ved brug af en særlig form for rollespil. Recepten er: handling, udforskning og forståelse. Underviseren skaber et trygt rum for denne nysgerrige udforskning – og for træningen af de nye færdigheder i konflikthåndtering.

Målgruppe for et kursus i konflikthåndtering

Alle som er interesseret i og villig til at arbejde aktivt og bidragende med konflikthåndtering på arbejdspladsen, i et trygt og lærende miljø med udgangspunkt i egne uoverensstemmelser fra arbejdspladsen.

Kursusform

2 dage fra kl. 09.00 til 16.00.

Kurset er meget deltageraktivt. Vi kommer til at arbejde med cases baseret på deltagernes egne eksempler, og prøver gennem rollespil og samtaletræning, værktøjerne af, så du ved hvordan de virker.

Kontakt Carsten Thybo direkte, hvis du har spørgsmål til kurset.

Eller, hvis du som kommende deltager, eller medarbejder i HR eller personale har brug for rådgivning omkring mulighederne for at få afholdt et kursus hos jer.

Kontakt os nu, vi sidder klar til at hjælpe dig videre med din kursusidé.

Telefon: 45 42 32 44

Email: ct@uddannelseshuset.dk