uniTEST er nu obligatorisk studerende, som søger optagelse på bl.a. SDU, KU og AAU via kvote 2.

Tidligere var gode studiejobs og en velformuleret motiveret ansøgning, nøglen til at komme i betragtning til en af de eftertragtede kvote 2 pladser.

Sådan er det ikke længere!

Vi får løbende henvendelser fra personer som skal sikre sig kvote 2 optagelse på deres videregående uddannelse via uniTEST.

Testen består af 150 spørgsmål og varer 3,5 time

 – og er grundlaget for en eventuel optagelse på drømmestudiet.

Optagelsesprøven adskiller sig fra tidligere år, ved at det er en egentlig optagelsesprøve, og ikke en motiveret ansøgning. Det skulle skabe et mere ens bedømmelsesgrundlag, ved at lægge vægt på den almene faglighed, og ikke evnen til at skrive, eller få hjælp til at skrive, en god ansøgning.

Men det åbner også for nogle andre problemstillinger!

Er 3,5 time lang tid til en så vigtig test?

uniTEST på fx Syddansk Universitet,  er en kognitiv test der vurderer ansøgerens generelle studieegnethed indenfor fem områder:

 

  1. Kritisk tænkning
  2. Kvantitativ tænkning
  3. Sproglig og kulturel forståelse
  4. Mellemmenneskelig forståelse
  5. Videnskabelig tænkning

 

Det sår tvivl hos nogle af de kommende studerende, om de vil være i stand til at nå at læse, forstå og besvare alle spørgsmålene inden for tidsrammen.

Og ganske berettiget.

 

“Vi oplever store udfordringer med læsehastigheden i forbindelse med de nationale tests i udskolingen. Uden sammenligning i øvrigt!

Der er ikke den store forskel på den læsehastighed og forståelse man har som 15 årig, og som 25 årig, på det tidspunkt er læsefærdighederne færdigudviklet, på godt og ondt!

Så der skal nye værktøjer til, hvis man vil kunne læse hurtigere og samtidig forstå det man læser!”

Anja Thybo, Uddannelsesansvarlig, Uddannelseshuset

Derfor handler det om teknikker, og at lære nogle nye metoder til at overskue og forstå større tekstmængder på kortere tid.

Mere effektive læseteknikker er ikke hele løsningen når det kommer til at få et godt resultat i de kommende uniTESTs.

Men det giver en sikkerhed for, at langsomme læsere, vil være klædt langt bedre på, og ofte vil kunne eliminere den usikkerhed som kan være lammende.

Frygten for ikke at kunne nå det. Ikke forstå opgaven, eller mangle tid til sidst.

 

Flere fordele for kommende studerende

Samtidig er der en lang række andre fordele knyttet til hurtiglæsning, som sikrer en bedre overblik over (alle) opgaver.

  • Læse- og studieteknikker, sikrer at du lynhurtigt kan gennemlæse hele testen, og disponere din tid
  • Teknikker som også kan bruges når du er blevet optaget på studiet, og frigøre mange ressourcer i hele studieforløbet
  • Effektive teknikker du kan tage med, og benytte i studiejobs, og senere i (hele) arbejdslivet