Vi har alle vores foretrukne og særlige måde at lære på

Det kaldes vores læringsstil, og den er især vigtig for os at kende, når vi skal lære nyt eller vanskeligt stof.

I de situationer er det væsentligt, at både læringsmiljø og læringsform er indrettet på en sådan måde, at de tilgodeser netop vores måde at lære på. Sker det, vil overførsel af læring foregå lettere.

Når du arbejder  med læringsstile,  kan du målrette undervisningsform og -indhold, direkte til den enkelte deltager!

Dét tager du med hjem fra kurset

Kurset har fokus på læringsstile, og det at blive mere bevidst om egen læringsstil med forskellige indgangsvinkler:

  • At kunne afdække læringsprofiler
  • At kunne fokusere på den enkeltes læringsmæssige styrker
  • At hjælpe den enkelte elev til optimal personlig udnyttelse af egen læringskapacitet
  • Konkret at kunne forstå den enkeltes unikke måde at lære på og derved aktivt at kunne understøtte den enkeltes læringsstilsbehov

 

Dét kommer du til at arbejde med på kurset

Kurset har fokus på undervisningsteknikker, der understøtter de forskellige læringsstile, og omfatter instruktørens værktøjskasse med vigtige værktøjer, f.eks.:

  • Lær at anvende læringsstrategier i opbygning af et undervisningsforløb
  • Brug 4 nøglefaktorer, der skaber og opretholder motivation
  • Lær om teknikker til at holde deltagerne opmærksomme og fulde af energi

Målgruppe

Alle nye og erfarne undervisere, der ønsker en overbygning til aktivt at kunne skabe de mest ideelle forudsætninger for individuel læring. Eller hvis du vil arbejde med din egen læringsstil, for at sikre at du til enhver tid, kan skabe de optimale rammer for din egen (ind)læring.

Kursusform

1 dag fra kl. 9.00 til 16.00.

Kontakt Carsten Thybo direkte, hvis du har spørgsmål til kurset.

Eller, hvis du som kommende deltager, eller medarbejder i HR eller personale har brug for rådgivning omkring mulighederne for at få afholdt et kursus hos jer.

Kontakt os nu, vi sidder klar til at hjælpe dig videre med din kursusidé.

Telefon: 45 42 32 44

Email: ct@uddannelseshuset.dk