Hvem kan med fordel deltage i et kursus i Mødeteknik og effektiv mødeledelse?

Oplever du, at sidde til (for mange) møder? Møder som ikke har en klar agenda, går over tiden og hvor din rolle i mødet ikke er klart defineret.

Eller deltager du i møder, hvor en stor del af tiden gå med at samle op på tidligere beslutninger, eller orientere nye deltagere?

Ca. 50% af al mødetid er spild af tid, både din og andres, og mange møder burde slet ikke være afholdt, eller bliver afholdt bare fordi de er blevet sat i kalenderen, og aldrig bliver aflyst.

Mødeteknik og effektiv mødeledelse henvender sig til alle, der ønsker at få nogle enkle værktøjer til at afholde effektive, strukturerede møder, både som mødeplanlægger og som deltager.

Kurset

Gode, velforberedte møder skaber hurtige, klare beslutninger og minimerer spildtid. Medarbejdere og ledere, som lærer, hvordan de kan effektivisere deres møder, kan også selv bidrage mere konstruktivt som mødedeltagere. Et intensivt 1 dags kursus i mødeteknik med vægt på engagerende mødeøvelser efterfulgt af en analyse af mødeforløbet.

Dét får du med hjem fra kurset

 • Efter kurset vil du være klædt på til at planlægge og afholde møder på egen hånd
 • Du vil have et klart overblik over dine ressourcer, samt hvem det vil være nødvendigt at indkalde til mødet
 • Du kan argumentere for dine valg, og minimere “pligt” deltagere, som ikke bidrager konstruktivt og stjæler tid
 • Du kan ud fra mødets mål, udarbejde en agenda, og styre gennem alle mødets faser
 • Samtidig lærer du, hvordan du som deltager kan være en aktiv og konstruktiv ressource for mødet

 

Dét kommer du til at arbejde med på Mødeteknik og effektiv mødeledelse

På kurset veksles mellem korte teoretiske indlæg og en masse praktiske øvelser, hvor du gør egne erfaringer og får mulighed for at afprøve de gennemgåede teorier.

Du kommer blandt andet til at arbejde med:

 • Hvorfor holde vi møder hos os?
 • Er mødet relevant?
 • Mødeledelse/-deltagelse
 • Værktøjer til at planlægge og gennemføre mødet
 • Forskellige mødetyper
 • Forskellige typer mødedeltagere
 • Mødelederens rolle
 • Mødeindkaldelse
 • Agenda og ”skjult dagsorden“
 • Spørgeteknik og aktiv lytning
 • Beslutningsformer under møder

 

Kursets form

1 dagss intensivt kursus fra kl. 09.00 til kl. 16.00

Der veksles mellem teoretiske indlæg, dialog og øvelser, der tager udgangspunkt  eksempler fra din dagligdag så kurset bliver vedkommende og så du umiddelbart får feedback på dine udfordringer samt værktøjer du umiddelbart kan bruge efter kurset.

Se også kurset Online mødeledelse – Lær at lede online møder

 

Kontakt Carsten Thybo direkte, hvis du har spørgsmål til kurset.

Eller, hvis du som kommende deltager, eller medarbejder i HR eller personale har brug for rådgivning omkring mulighederne for at få afholdt et kursus hos jer.

Kontakt os nu, vi sidder klar til at hjælpe dig videre med din kursusidé.

Telefon: 45 42 32 44

Email: ct@uddannelseshuset.dk